Wednesday, February 14, 2007

விக்கிபீடியா அறிமுகக் குறிப்புகள்

0. தமிழ் விக்கிபீடியா முக்கியத்துவமும் செயல்பாடுகளும் - மயூரனாதனின் அறிமுகம்

1. அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் - பதிவுகள் இதழில் நற்கீரனின் விக்கிபீடியா அறிமுகம்

2. தமிழ் விக்கிபீடியாவுக்கு இணைப்பு தர - சந்தோஷ்குருவின் உதவிக் குறிப்பு

3. தமிழ் விக்கிபீடியாவுக்கு பங்களியுங்கள் - வா. மணிகண்டனின் அழைப்பு

No comments:

Post a Comment